fbpx

Етичний кодекс фільмотерапевта (кінотерапевта)

Кодекс розроблено й затверджено громадською організацією «Інститут режисованої фільмотерапії та фільмотренінгу» в 2019 році. Він є першим документом, що визначає етичні стандарти використання аудіовізуального ряду в консультаційній, психотерапевтичній, тренінговій, коучинговій, фасилітативній практиці, навчанні фільмотерапії та дослідницькій діяльності.

Розробники цього кодексу виходять із того, що:


– ф
ільмотерапія (кінотерапія) – це напрям психотерапії, який включає в себе систему методів, заснованих на способах роботи з реакціями людини, отриманими під час і після перегляду фільму та спрямованими на духовне й психічне зцілення;

– режисована фільмотерапія – це система методів, що сприяють духовному та психічному зціленню клієнта, набуття ним необхідних знань, умінь і навичок у ході роботи з реакціями, отриманими до, під час та після перегляду кіно, мультфільмів, шоу, кліпів і будь-якого іншого аудіовізуального ряду;

– аудіовізуальний ряд – твір, що складається із зафіксованої серії пов’язаних між собою зображень із супроводом або без супроводу звуком: кіно, мультфільми, шоу, кліпи, аматорські ролики тощо;

– використання аудіовізуального ряду в консультаційній, психотерапевтичній, тренінговій, коучинговій, фасилітативній практиці, навчанні фільмотерапії та дослідницької діяльності потребує спеціальної підготовки;

– дотримання етичних норм важливо для всіх фахівців, які використовують аудіовізуальний ряд у своїй роботі з клієнтами/пацієнтами: фільмотерапевтів, кінотерапевтів, психологів, психотерапевтів, консультантів, тренерів, фасилітаторів, коучів і ведучих навчальних груп (далі – фахівці, які використовують аудіовізуальний ряд).

Загальні положення


Цей етичний кодекс розроблений із метою:
– визначити етичні стандарти використання аудіовізуального ряду в консультаційній, психотерапевтичній, тренінговій, коучинговій, фасилітаційній практиці, навчанні фільмотерапії та дослідницької діяльності;
– інформувати фільмотерапевтів (кінотерапевтів) та інших фахівців, які використовують аудіовізуальний ряд у роботі з клієнтами/пацієнтами, про необхідність дотримання професійної етики;
– попередити про небезпеку відхилень від етичних стандартів використання аудіовізуального ряду у своїй професійній діяльності;
– захистити клієнта/пацієнта від неетичного використання аудіовізуального ряду фільмотерапевтами (кінотерапевтами), психотерапевтами, консультантами, тренерами, фасилітаторами, коучами й ведучими навчальних груп.

Етичні стандарти фільмотерапії


Етичні стандарти фільмотерапії (кінотерапії) є загальною системою правил і зобов’язань фільмотерапевта (кінотерапевта) та інших фахівців, які використовують аудіовізуальний ряд у своїй роботі, перед клієнтами/пацієнтами та колегами. Етичні стандарти передбачають зобов’язання діяти відповідно до етики фільмотерапії (кінотерапії) у своїй професійній діяльності та сприяти етичній поведінці своїх колег і студентів.

Професійна компетентність і підвищення кваліфікації


1. Використання аудіовізуального ряду в консультаційній, психотерапевтичній, тренінговій, коучинговій, фасилітативній практиці, навчанні фільмотерапії, дослідницької діяльності й у процесі ведення навчальних груп припустимо лише на основі здобутої освіти та спеціальної підготовки відповідно до освітніх і професійних норм у цій галузі.

2. Фільмотерапевт (кінотерапевт) і будь-який інший фахівець, який використовує аудіовізуальний ряд у консультаційній, психотерапевтичній, тренінговій, коучинговій, фасилітативній практиці, навчанні фільмотерапії та дослідницькій діяльності:
– надає тільки професійно компетентну допомогу, усвідомлює межі власної компетентності;
– використовує в роботі з клієнтом/пацієнтом аудіовізуальний ряд, не виходячи за межі своєї компетентності, спираючись на здобуту освіту, спеціальну підготовку та професійний досвід;
– прагне набувати нових знань і навичок, необхідних для використання аудіовізуального ряду в роботі з клієнтами/пацієнтами;
– утримується від використання аудіовізуального ряду в тих випадках, коли з будь-яких причин існує ймовірність заподіяння шкоди клієнту/пацієнту;
– постійно відстежує свою здатність до здійснення професійної діяльності. У ситуації серйозних сумнівів й утруднень намагається отримати супервізію та вдається до консультацій більше досвідчених колег;
– сприяє охороні професійної спільноти й суспільства загалом від некомпетентного використання аудіовізуального ряду в роботі з клієнтами/пацієнтами.

3. Рефлексія, самоаналіз, отримання супервізії та консультації від більше досвідчених колег у разі виникнення труднощів є важливою частиною професійного розвитку фахівців, які використовують аудіовізуальний ряд у роботі з клієнтами/пацієнтами.

Конфіденційність


1. Фільмотерапевт (кінотерапевт) і будь-який інший фахівець, який використовує аудіовізуальний ряд у роботі з клієнтами/пацієнтами, дотримується конфіденційності. Він не обговорює отриману від клієнта/пацієнта інформацію поза рамками терапевтичного, консультативного, супервізорського й освітнього контексту. На будь-які презентації випадку у письмовій формі слід отримати дозвіл клієнта/пацієнта.

Повага до особистості клієнта/пацієнта


1. Фільмотерапевт (кінотерапевт) і будь-який інший фахівець, який використовує аудіовізуальний ряд у консультаційній, психотерапевтичній, тренінговій, коучинговій, фасилітативній практиці, навчанні фільмотерапії та дослідницькій діяльності:
– усвідомлює власні цінності, установки та стереотипи, із повагою ставиться до особистих цінностей і культурних особливостей клієнта/пацієнта;
– не використовує у своїй роботі аудіовізуальний ряд із метою нав’язування конкретних поглядів, думок чи дій клієнту/пацієнту;
– не використовує у своїй роботі аудіовізуальний ряд із метою дискримінації клієнта/пацієнта;
– чесно й відкрито відповідає на запитання клієнта/пацієнта про професійну підготовку та практичний досвід, коректно називає свою спеціальність, позначає кваліфікацію й послуги.

2. У випадках, коли клієнтами/пацієнтами є діти й підлітки, у разі використання аудіовізуального ряду враховує вікові обмеження щодо перегляду.

Кінотерапія
0